Αξιόμεμπτοι και στους Ολυμπιακ...

30 Ιούλ 2012 από

Γιατί αποκλείσαμε δυο αθλητές μας από τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και παραβλέπουμε σχόλια εις βάρος της Ελλάδας;

read more