Βιομηχανικός Σχεδιασμός...

3 Απρ 2012 από

Το εγχειρίδιο αυτό αναλύει ακριβώς τους λόγους που κάνουν ένα προϊόν ανταγωνιστικό καθώς και τους τρόπους που μια επιχείρηση μπορεί να τους εισάγει ώστε να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.

read more