Τσιμέντα στην Ακρόπολη...

12 Μάιος 2021 από

Καταστρέφουν με τσιμέντα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

read more
Μονώσεις ταρατσών