Προτάσεις προς Υπουργούς μας...

2 Ιαν 2012 από

Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, ούτε μπορεί να εξουθενώνεται μια μόνο τάξη πολιτών και άλλοι να επιβαρύνονται ελάχιστα.

read more