Αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατί...

18 Μάιος 2018 από

Με όλο τον σεβασμό, ένα σχόλιο για την πυρπόληση της Σμύρνης.

read more
Μονώσεις ταρατσών