Τα πλακάκια τυφλών στα πεζοδρό...

7 Ιαν 2013 από

Θαυμάστε τους και να ….. τους ξαναψηφίζετε !

read more