Ελλάς, το Πολιτιστικό Κράτος τ...

22 Απρ 2012 από

Πάντα επίκαιρο το θεατρικό έργο «Του Κουτρούλη ο γάμος». Γραμμένο το 1845, εκφράζει μετά από 167 χρόνια απόλυτα τη σημερινή πολιτική μας κατάσταση. Με την ευκαιρία σχολιάζεται και η πολιτιστική μας κατάσταση.

read more