Συντομογραφίες και Εξελίξεις...

3 Μαρ 2012 από

Εξηγήσεις για τις συντομογραφίες, στα διαφημιστικά φυλλάδια αυτοκινήτων και τις εξελίξεις των ηλεκτρονικών διευκολύνσεων του οδηγού.

read more