Ως γνήσιοι απόγονοι των Αρχαίω...

5 Μάι 2012 από

Οι προϋποθέσεις που ίσχυαν στη Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας, προκειμένου ένας πολίτης να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής.

read more